بگذر

معرفی رادیولوژی

معرفی رادیولوژی

مسئولین فنی واحد تصویربرداری: دکتر الدوز بیژنی، دکتر فرزانه بلوری
مسئول واحد تصویربرداری: علی عظیمی

تلفن بیمارستان: 52521811-051
داخلی واحد رادیولوژی: 246 – 247 – 463
داخلی واحد سونوگرافی: 248
داخلی واحد سی تی اسکن:  245

معرفی مرکز:
مرکز تصویربرداری بیمارستان سجادیه با قرارگیری در موقعیت مرکزی بیمارستان واقع در میدان امام رضا(ع) شهرستان تربت جام بعنوان یک مرکز تولید خدمات پرتوپزشکی با هدف اصلی جلب رضایت مشتریان بیرونی و در عین حال تامین و رضایت مشتریان داخلی، شناخته می شود.این مرکز مشتمل بر 3 واحد سونوگرافی، رادیولوژی و سی تی اسکن می باشد که در این واحدها مجموعا بالغ بر صد هزار خدمت در طول سال ارائه می گردد.این مرکز همزمان با آغاز فعالیت بیمارستان سجادیه در سال 82 با دو دستگاه رادیولوژی آنالوگ و یک دستگاه سونوگرافی شروع به کار نمود که در ادامه و در سال 87، واحد سی تی اسکن به مجموعه الحاق گردید.در سال 1396 یک عدد دستگاه دیجیتال رادیوگرافی در این مرکز نصب گردید تا در سرعت، دقت، کیفیت و کاهش دز بیمار در انجام خدمات به پیشرفت بالایی دست پیدا کنیم.در سال 97 برای اولین بار در دانشکده علوم پزشکی، پروژه ماموگرافی دیجیتال مرکز تصویربرداری واقع در مرکز تشخیص زودهنگام سرطان کلید خورد و در همان سال نیز به بهره برداری رسید.درمانگاه تخصصی رسول اکرم(ص) که بعنوان زیرمجموعه بیمارستان سجادیه شناخته می شود نیز با دارا بودن یک عدد دستگاه OPG و یک دستگاه رادیوگرافی دیجیتال در مرداد ماه سال 97 به بهره برداری رسیده است و مشغول ارائه خدمات می باشد.دستگاههای رادیوگرافی، OPG و ماموگرافی با استفاده از جدیدترین فناوری روز(DR) اقدام به ثبت تصاویر رادیوگرافی می نمایند که علاوه بر دقت بیشتر، سرعت بالاتر، دز دریافتی کمتر برای بیمار و کیفیت بالاتر تصاویر پزشکی را برای انجام خدمات به ارمغان می آورند. این مرکز همچنین با دارا بودن دستگاه رادیوگرافی پرتابل، شاهد ارائه خدمات رادیوگرافی بر بالین بیمارانی که به هر نحو بنا به تشخیص پزشک معالج قادر به انتقال به واحد رادیولوژی نیستند، می باشد.
مرکز تصویربرداری در راستای انجام وظایف سازمانی خود، از سیستم پکس(شبکه آرشیو تصاویر پزشکی) پیوند داده ها که به HIS اختصاصی بیمارستان لینک می باشد، بهره می برد تا تمام بخشهای بستری  قابلیت رویت تصاویر بیماران اعم از رادیولوژی، سونوگرافی و سی تی اسکن از طریق پرونده الکترونیک بیمار یا از طریق سیستم پکس از راه دور با استفاده از  IP VALIDرا دارا می باشند.
واحدهای زیرمجموعه مرکز تصویربرداری با ارائه انواع خدمات رادیوگرافی ساده و تخصصی، سونوگرافی های ساده و داپلر و الاستوگرافی و سی تی اسکنهای ساده و با کنتراست از تمام اعضای بدن آماده خدمت رسانی به مردم محترم منطقه تربت جام و حومه می باشند.

تجهیزات فعال در مرکز تصویربرداری:
سی تی اسکن اسپیرال
4 عدد دستگاه سونوگرافی
رادیوگرافی دیجیتال
رادیوگرافی آنالوگ
رادیولوژی دیجیتال درمانگاه رسول اکرم (ص)
ماموگرافی دیجیتال
OPG درمانگاه رسول اکرم (ص)
نحوه نوبت دهی به بیماران:
بیماران بستری:انجام خدمات رادیوگرافی بیماران اعم از اورژانسی یا الکشن،در کل ساعات شبانه روز و با هماهنگی قبلی قابل انجام می باشد.جوابدهی رادیولوژی درصورت اورژانسی بودن در هنگام انجام آزمون و در غیراینصورت تا 24 ساعت صورت می پذیرد.
درمورد خدمات سونوگرافی،درشیفتهای صبح تمام بیماران اعم از اورژانسی یا الکتیو با هماهنگی با منشی واحد سونوگرافی و در شیفتهای عصر و شب از طریق تماس با پزشک آنکال و مراجعه ایشان قابل انجام خواهد بود.جوابدهی بیماران در هنگام انجام سونوگرافی صورت می پذیرد.
خدمات واحد سی تی اسکن نیز بصورت 24 ساعته و با هماهنگی با همکاران واحد سی تی اسکن در شیفت صبح و با همکاران شیفت واحد رادیولوژی در عصر و شب انجام می پذیرد. در موارد کنتراستی نیز جهت بیماران الکتیو از طریق نوبتگیری و دریافت آمادگی و جهت بیماران اورژانسی با هماهنگی پزشک رادیولوژیست صورت میگیرد.جوابدهی سی تی اسکن در صورت اورژانسی بودن در هنگام انجام آزمون و درغیراینصورت تا 24 ساعت صورت می پذیرد.
بیماران سرپایی: انجام خدمات رادیوگرافی بیماران اعم از اورژانسی یا الکشن،در کل ساعات شبانه روز قابل انجام می باشد. جوابدهی رادیولوژی درصورت اورژانسی بودن در هنگام انجام آزمون و در غیراینصورت تا 24 ساعت صورت می پذیرد.
در مورد خدمات سونوگرافی، بیماران غیر اورژانسی در شیفتهای صبح غیر تعطیل منشی واحد سونوگرافی و رادیولوژی اقدام به نوبت دهی بیماران می کنند.بیماران اورژانسی با درخواست پزشک عمومی جهت بررسی های تکمیلی به واحد درمانگاه بیمارستان و یا واحد تریاژ اورژانس مراجعه می کنند که در صورت اورژانسی بودن درخواست بستری تحت نظر شده تا تعیین تکلیف گردند و درصورت غیراورژانسی بودن جهت نوبتگیری به واحد تصویربرداری مراجعه می نمایند.بیماران اورژانسی با درخواست پزشکان متخصص جهت صحت سنجی به متخصصین رادیولوژیست ارجاع می گردند که در صورت اورژانسی بودن قابل انجام بوده و در غیر اینصورت به جهت نوبت گیری راهنمایی خواهند گردید. جوابدهی بیماران در هنگام انجام سونوگرافی صورت می پذیرد.
خدمات واحد سی تی اسکن نیز در شیفتهای صبح غیر تعطیل قابل انجام می باشد.درموارد کنتراستی نیز جهت بیماران الکتیو از طریق نوبتگیری و دریافت آمادگی و جهت بیماران اورژانسی با هماهنگی پزشک رادیولوژیست صورت می گیرد. جوابدهی سی تی اسکن در صورت اورژانسی بودن در هنگام انجام آزمون و در غیر اینصورت تا 24 ساعت صورت می پذیرد.
اطلاعات مرتبط با مدیریت مرکز تصویربرداری:
واحد تصویربرداری همانند سایر واحدهای بیمارستان دارای ساختار سلسله مراتبی می باشد که در راس واحد رئیس بخش مسئولیت واحد را در اختیار دارد . مسئول واحد تصویربرداری در مقام بعدی واحد بوده که امور اجرایی و عملیاتی واحد را بر عهده دارد، انجام عملیات ارائه خدمات برعهده پزشکان متخصص، کارشناسان وکاردانان رادیولوژی، منشیهای واحد تصویربرداری و نیروهای خدماتی می باشد که انجام عملیات افراد بر طبق شرح وظایف به طور زنجیره وار باعث ارائه خدمات مطلوب به مراجعه کنندگان می گردد . مهمترین منابع مورد استفاده در واحد سرمایه های انسانی می باشند که با توجه به مقالات و نظریه های دانشمندان معتبر دنیا حیاتی ترین و کارسازترین جزء منابع را تشکیل می دهند که بنا به گفته متخصصان مالی 60 تا 70 درصد هزینه های هر سازمانی را شکل می دهند . سایر منابع مورد استفاده واحد ساختارهای فیزیکی، تجهیزات مورد استفاده و همچنین لوازم مصرفی می باشند که ازشرکتهای تجهیزات پزشکی طرف قرارداد تهیه می گردند . نحوه رسیدگی به امور واحد با اشاره به ساختار آن نیز به صورت سلسله مراتبی بوده و کارکنان موارد و مشکلات خود را بدینگونه مرتفع میکنند .مدیریت واحد تصویربرداری به صورت مشارکتی بوده که بهره مندی واحد تصویربرداری از نقطه نظرات و مشارکت کارکنان را رقم می زند.
مخاطرات مرکز:
عوامل مختلف تهدید کننده سلامت در این مرکز ناشی از عوامل محیطی و حوادث و بیماریهایی نظیر سوراخ شدگی توسط سوزن، اختلالات اسکلتی عضلانی، تعرض توسط بیماران و اطرافیان و عدم وجود وسایل حفاظتی در برابر مواجهات شغلی می باشد.اما پرسنل این مرکز علاوه بر عوامل فوق، در معرض عوامل مهمتری می باشند که شامل قرارگیری در معرض اشعه ایکس و رویارویی با مواد شیمیایی خطرناک می باشند که نتایج قرارگیری در معرض این مخاطرات، آسیبهای جبران ناپذیری همچون انواع سرطانهای خون، گوارش، ریه و سایر اعضای بدن را در پی خوهد داشت. 

انتشار: