بگذر

اطلاعیه نوبت پزشکان درمانگاه رسول اکرم (ص) برای تاریخ 98/05/19

اطلاعیه نوبت پزشکان  درمانگاه رسول اکرم (ص) برای تاریخ 98/05/19

به اطلاع کلیه شهروندان گرامی می رساند:
نوبت های پزشکان برای تاریخ 98/05/19 روز شنبه ، امروز پنج شنبه راس ساعت 13:30 در سایت قرار خواهد گرفت.
 برای دسترسی به سایت نوبت دهی از سایت بیمارستان سجادیه، منوی نوبت دهی اینترنتی استفاده نمایید.

انتشار: