بگذر

سایت نوبت دهی اینترنتی درمانگاه رسول اکرم (ص)، تغییر یافت

سایت نوبت دهی اینترنتی درمانگاه رسول اکرم (ص)، تغییر  یافت

به دلیل تغییر سایت نوبت دهی، روند نوبت دهی به شرح زیر تغییر پیدا کرده است:
- برای دسترسی به سایت، از سایت بیمارستان سجادیه، منوی نوبت دهی اینترنتی، گزینه سایت نوبت دهی استفاده نمایید
- ترتیب قرار گرفتن نوبت ها به این صورت می باشد:
اطفال
عفونی
زنان
قلب
داخلی
جراحی عمومی
چشم
جراحی اعصاب
ارتوپدی
ارولوژی
گوش، حلق،بینی
اعصاب
روانپزشکی
پوست
کارشناس تغذیه
- در ضمن نوبت های شنبه 12 مرداد بعد از ساعت 18 در سایت قرار خواهند گرفت.
ساعت دقیق متعاقبا اعلام خواهد شد

انتشار: