بگذر

همایش ملی تربیت بدنی،تغذیه و طب ورزشی

همایش ملی تربیت بدنی،تغذیه و طب ورزشی

در راستای ارج نهادن به تولیدات علمی شرکت کنندگان گرامی، دبیرخانه  همایش ملی تربیت بدنی،تغذیه وطب ورزشی شرایطی را مهیا نموده است تا تمامی مقالات پذیرفته شده بدون نیاز به داوری مجدد و فقط با استناد به اعتبار پذیرفته شدن آنها توسط کمیته علمی همایش ملی تربیت بدنی،تغذیه وطب ورزشی در یکی از چندین ژورنالISI,SCOPUS  علمی و  تخصصی اکسپت و منتشر گردند.

انتشار: