بگذر

بهبود کیفیت

واحد بهبود کیفیت

 

 مسئول  بهبود کیفیت:سرکار خانم منصوره خندان                                    مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری

کارشناس بهبود کیفیت:سرکار خانم مریم رضائیان                                   مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد پرستاری

کارشناس بهبود کیفیت:سرکار خانم مهسا دین محمدی                             مدرک تحصیلی:کارشناس مامایی

تلفن تماس:52521811-051      داخلی:338

ایمیل:khandan.m2@gmail.com

معرفی واحد:

دفتر بهبود کیفیت وظیفه طرح ریزی ،برنامه ریزی واجرای فعالیت های بهبود کیفیت با تاکید بر استقرار وتداوم استاندارد را در واحد های مختلف مدیریت بر عهده دارد و انها را تحت کنترل ونظارت قرار می دهد.

امید است که این واحد با همکاری کلیه واحدهای بیمارستان در راستای ارتقاء کیفیت فرایندها وبالاترین سطح رضایتمندی بیماران در سال های آتی شاهد کسب درجه یک عالی از وزارت متبوع باشد.

دوستان همراه:

بیایید از بهبود کیفیت و مسئولیتی که در آن قرار داریم پلی بسازیم براي بهبود نظام سلامت کشور، جاده ناهموار سلامت مردم جامعه و کشورمان را با تلاشی بیش از پیش و با دانش و بینشی کارشناسانه هموار کنیم و در این راه از مشکلات و سختی راه نهراسیم. بهبودکیفیت را فقط از دریچه تنگ اعتباربخشی بیمارستان ها نبینیم و با گسترش افق دید خود وهمکاران و همفکرانمان کارهاي زیربنایی را در بیمارستان ها صورت دهیم. به یقین این مهم انجام نخواهد شد مگر با همفکري و همکاري همه ما که دست یاري به هم  دهیم تا گام هاي کوچک و بزرگی در برداشتن موانع برداریم.

انتشار: