بگذر

اطلاعیه برگزاری انتخابات نظام پرستاری

قابل توجه کلیه واجدین شرایط شرکت در انتخابات ( دارندگان مدرک تحصیلی پرستاری، اتاق عمل، بیهوشی، فوریت پزشکی، دیپلم بهیاری)
* انتخابات روز جمعه مورخ 21 تیرماه در محل بیمارستان سجادیه برگزار می گردد.
* کلیه رای دهندگان باید جهت احراز هویت، یکی از موارد سه گانه ( کارت ملی، شناسنامه و یا گذرنامه) را که رسما توسط قوانین کشور به عنوان سند احراز هویت می باشد را در هنگام رای دادن ارائه نمایند.
* کلیه رای دهندگان موظفند برای احراز عضویت در نظام پرستاری، اصل کارت عضویت نظام پرستاری را ارائه نمایند.
* ارائه هر دو مدرک احراز هویت و احراز عضویت الزامی بوده و برای رای دادن، ارائه یکی از مدارک کافی نیست.
* برای رای دادن باید خود شخص رای دهنده حضور فیزیکی داشته باشد و رای نیابتی با مدارک سایرین امکان پذیر نیست.

هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری

انتشار: