بگذر

مدیر بیمارستان

مدیر بیمارستان:

عبدالقادر سرفرازی-کارشناس رادیولوژی و عضو انجمن رادیولوژی ایران

سوابق کاری :

مسئول واحد تصویر برداری از سال 80 تا 94

مدیر بیمارستان طالقانی تربت جام  از 94 تا 96

مدیر بیمارستان سجادیه ازشهریور سال 96

سوابق سیاسی اجتماعی:

عضو دومین دوره شورای اسلامی شهر تربت جام و عضو هیئت ریئسه

عضو و از بنیان گذاران مجمع خیرین سلامت تربت جام

عضو هیئت امنا و هیئت مدیره مرکز معلولین ذهنی وحدت تربت جام و مدیر عامل مرکز به مدت دو سال

عضو اولین دوره هیئت اجرایی هلال احمر شهرستان تربت جام

عضو و نایب رئیس پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تربت جام

و...

انتشار: