بگذر

سرپرست بیمارستان سجادیه

سرپرست بیمارستان سجادیه

مراسم تودیع و معارفه ریاست محترم بیمارستان سجادیه

در این مراسم ضمن تشکر از تلاش خالصانه جناب آقای دکتر سپهری، در راستای پیشرفت و اصلاح همه جانبه ی خدمات درمانی،جناب آقای دکتر رضا جعفری گیو، به عنوان سرپرست بیمارستان سجادیه منصوب شدند.

انتشار: