بگذر

برگزاری کمیته اخلاق پزشکی

برگزاری کمیته اخلاق پزشکی

به گزارش وب دا کمیته اخلاق پزشکی با حضور ریاست دانشکده ، معاون درمان و سرپرست اداره بازرسی دانشکده و همچنین مسیولین بخشهای بیمارستان برگزار شد.

انتشار: