بگذر

سایت نوبت دهی اینترنتی

سایت نوبت دهی اینترنتی

به اطلاع کلیه شهروندان گرامی تربت جام و حومه می رساند : 
سایت نوبت دهی اینترنتی بیمارستان سجادیه و طالقانی از تاریخ 1396/11/14 به شرح ذیل بروزرسانی می شود :
- نوبت دهی کلیه پزشکان متخصص یک روز قبل از تاریخ ویزیت و راس ساعت 12:45 فعال می گردد .
- کلیه نوبت های صبح و عصر پزشکان ، تا زمان اعلام شده حضور پزشک در سایت نوبت دهی ، بصورت اینترنتی فعال می باشد .
- نوبت های روز شنبه هر هفته در روز پنجشنبه هفته قبل فعال می گردد .

انتشار: