بگذر

مراقبت پرستاری در منزل

مراقبت پرستاری در منزل

مزایا و مشکلات مراقبت پرستاری در منزل

مدیر پرستاری دانشکده علوم پزشکی تربت جام آقای حسین نورمحمدی در این خصوص خاطر نشان کردند مراقبت پرستاری در منزل

عبارت است از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در محل زندگی بیماران. در این سیستم بیمار تحت نظارت پزشک و پرستار در محل زندگی خود از خدمات بهره مند می شود. مدیریت ارائه خدمات به نحوی که بیماران را در قسمتی یا تمام زندگی شخصی توانمند گرداند که این امر با انجام خدمات مراقبتی پیشگیرانه و حاد یا طولانی صورت می گیرد.                                                   

     پرستار عضو کلیدی مراقبت در منزل است. طیف وسیعی از کادر بهداشتی خدمات خود را در منزل ارایه می دهند ولی پرستاران ستون اصلی سیستم ارایه دهنده این خدمات را تشکیل می دهند و نقش عمده در هماهنگی و ارایه خدمات را ایفا می کنند..

فواید مراقبت در منزل

افزایش کیفیت مراقبت

کاهش دفعات و زمان بستری در بیماران از جمله بیماران مزمن

پیشگیری از بستری های غیر ضروری با کاهش خطاهای دارویی و سقوط در منزل

کاهش خطر ابتلا به عفونت های بیمارستانی

افزایش راحتی و آسایش بیمار

ایمنی برای بیماران و خانواده های آنان

بازگشت سریعتر بیمار به زندگی عادی

افزایش خدمات به بیماران سالمند و نیازمند به مراقبت طولانی

تسریع در ترخیص از بیمارستان و افزایش گردش تخت

اندیکاسیون های مراقبت در منزل

بیماران با نیازمندی های مراقبتی بلند مدت و پیچیده

سالمندان

بیماران با بیماری مزمن کلیوی

کودکان

ناتوانی های جسمی

بیماران روان

انتشار: