بگذر

ریاست

مشخصات فردی:
رضا جعفری 

متولد :
1362/05/04 

تلفن همراه :
09155192237

محل کار فعلی :
 بیمارستان سجادیه

تحصیلات و سوابق تحصیلی و علمی:
تخصص جراح عمومی

سوابق شغلی:
پزشک خانواده مرکز باخرز 
پزشک عمومی اورژانس تایباد

 

 

انتشار: