بگذر

نوبت دهی زنان و زایمان در بیمارستان مهر مادر به صورت حضوری می باشد

نوبت دهی زنان و زایمان در بیمارستان مهر مادر به صورت حضوری می باشد

به اطلاعیه شهروندان گرامی می رساند:
نوبت دهی فقط برای تخصص زنان و زایمان به صورت حضوری می باشد، لذا مراجعین محترم، جهت دریافت نوبت از پزشک زنان و زایمان، ساعت 7/30 تا 9 صبح به بیمارستان مهرمادر مراجعه نمایند
تاکید می گردد  جهت اخذ نوبت از سایر متخصصین طبق روال سابق، به سایت نوبت دهی درمانگاه رسول اکرم (ص) مراجعه نمایند.
در ضمن یادآوری می گردد بخش زایشگاه و زنان و زایمان به بیمارستان مهرمادر( واقع در خیابان امام خمینی روبروی اداره بیمه تامین اجتماعی) منتقل شده است، لذا تمام خدمات زنان و زایمان در بیمارستان مهرمادر انجام خواهد شد.

انتشار: