بگذر

اطلاعیه برگزاری مجدد آزمون بکارگیری نیرو

اطلاعیه برگزاری مجدد آزمون بکارگیری نیروی پرستار،کارشناس بیهوشی و اتاق عمل در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

با توجه به رعایت عدالت و هماهنگی به عمل آمده آزمون بکارگیری نیروی پرستار،کارشناس بیهوشی و اتاق عمل در دانشکده علوم پزشکی تربت جام مجددا درروز دوشنبه مورخ 1399/05/29 مجددا برگزار می شود.

محل برگزاری آزمون: تربت جام، خیابان میرقوام الدین ، کوچه مرحوم دکتر کوثری ، ساختمان اموزشی دانشکده پرستاری
شرکت کنندگان جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد کارگزینی دانشکده مراجعه و یا با شماره تلفن های 52524520 و 52520619 تماس حاصل نمایند.

انتشار: