بگذر

چرا آمار فوتی های کرونا رکورد زد؟

چرا آمار فوتی های کرونا رکورد زد؟

توضیحات وزارت بهداشت

ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، در پاسخ به این پرسش که چرا آمار فوتی های مبتلا به کرونا همچنان رو به افزایش است گفت:
این موضوع ناشی از آن است که در مقاطعی رعایت فاصله گذاری اجتماعی در سطح جامعه کاهش یافت و مردم با برگزاری مراسم های عروسی و انجام سفرها پروتکل های بهداشتی را رعایت نکردند، ازسوی دیگر دولت به دلیل نیازهای اقتصادی مجبور به بازگشایی اصناف و اماکن شد.

انتشار: