بگذر

ویرایش اطلاعات ثبت شده مراجعین در سامانه نوبت دهی اینترنتی درمانگاه رسول اکرم (ص)

به اطلاع همشهریان محترم می رساند، 
در صورت ثبت نادرست اطلاعات در سامانه نوبت دهی اینترنتی، جهت ویرایش اطلاعات با شماره تماس 05152521811 داخلی 499،  خانم مهندس ابراهیمی تماس حاصل فرمائید. 

انتشار: