بگذر

تبریک مدیر بیمارستان به مناسبت روز مدارک پزشکی به همکاران عزیز مدیریت اطلاعات سلامت