بگذر

گرامیداشت روز جهانی بهداشت دست ۱۵ اردیبهشت ۹۹ بیمارستان سجادیه تربت جام