بگذر

فراخوان همكاري پزشكان، پرستاران، پيراپزشكان و ساير نيروهاي ارجمند داوطلب جهت اعزام به مناطق مورد نياز كنترل ودرمان ويروس كوويد-۱۹

فراخوان همكاري پزشكان، پرستاران، پيراپزشكان و ساير نيروهاي ارجمند داوطلب جهت اعزام به مناطق مورد نياز كنترل ودرمان ويروس كوويد-۱۹

با توجه به شیوع کووید 19 و در راستای تامین نیروی انسانی به صورت موقت برای پیشگیری و درمان بیماری کرونا در سراسر کشور، سامانه زیر به منظور ثبت اطلاعات داوطلبین ارائه خدمات مورد نیاز به آدرس     http://voluntary.behdasht.gov.ir ایجاد شده است. 
لذا داوطلبين ارجمند كه مايلند در خط مقدم مبارزه با كرونا به همراهي و همياري همكاران خود در دانشگاه هاي سراسر كشور بپيوندند مراتب آمادگي خود را از طريق ثبت نام در اين سامانه اعلام نمايند.
لازم به ذکر است با عنایت به لزوم ثبت نام کلیه متقاضیان در سامانه مذکور و عدم توزیع نیروی انسانی مورد نظر از سامانه های دیگر، صرفا به درخواست های ثبت شده در سامانه فوق ترتیب اثر داده خواهد شد .

انتشار: