بگذر

عدم برگزاری آزمون استخدام نیروی شرکتی در تاریخ 98/12/9

عدم برگزاری آزمون استخدام نیروی شرکتی در تاریخ 98/12/9

قابل توجه متقاضیان محترم(پرستار،اتاق عمل،بیهوشی) با توجه به شیوع بیماری کووید 19(کرونا) در برخی از نقاط کشور و عدم حضور در تجمعات عمومی  
آزمون استخدام نیروی شرکتی در روز جمعه مورخه 98/12/9 برگزار نمی شود.
زمان برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

انتشار: