بگذر

انجام عمل جراحی میکروسکوپی دیسک کمر (فنستراسیون) برای اولین بار در تربت جام

انجام عمل جراحی میکروسکوپی دیسک کمر (فنستراسیون) برای اولین بار  در تربت جام

اولین عمل جراحی میکروسکوپی دیسک کمر (فنستراسیون) در تربت جام
این عمل برای اولین بار در تربت جام توسط جناب آقای دکتر سلیم توانا راد در بهممن ماه 98 انجام شد.
ازفواید این عمل می توان به موارد زیر اشاره نمود: 
کمترین آسیب عضلات ستون فقرات
کمترین آسیب استخوانی مهره های کمر
کاهش احتمال ناپایداری ستون فقرات به دنبال جراحی در آینده
کاهش مدت ریکاوری و بستری بیمار در بیمارستان
محدودیت ها:
تمام دیسک های کمر به این روش قابل جراحی نیستند

انتشار: