بگذر

حضور همه روزه دندانپزشک در اورژانس سجادیه

حضور  همه روزه دندانپزشک در اورژانس سجادیه

اورژانس دندانپزشکی بیمارستان سجادیه
همه روزه از 8 صبح تا 12 و 19 تا 23:30 آماده ارائه خدمات اورژانس دندانپزشکی به شهروندان محترم می باشد.
خدمات اورژانس دندانپزشکی:
- معاینات محدود دهان با تمرکز بر مشکل بیمار
- کشیدن دندان قوامی، خلفی، عقل
- تخلیه آبسه

انتشار: