بگذر

پزشک اطفال در روز 5شنبه(98/08/16) بیماران دارای نوبت اینترنتی را در بیمارستان سجادیه ویزیت خواهند کرد

پزشک اطفال در روز 5شنبه(98/08/16) بیماران دارای نوبت اینترنتی را  در بیمارستان سجادیه ویزیت خواهند کرد

به اطلاعیه کلیه شهروندان می رساند، بیمارانی که از طریق سایت نوبت دهی برای روز 5شنبه از دکتر طلایی، متخصص اطفال نوبت گرفته اند، به بیمارستان سجادیه مراجعه نمایند.روز 5شنبه دکتر طلایی در درمانگاه حضور نخواهند داشت و بیماران را در بیمارستان سجادیه ویزیت خواهند کرد.

انتشار: