بگذر

گزارش تصویری از وضعیت بیمارستان پس از سیل اخیر

گزارش تصویری از وضعیت بیمارستان پس از سیل اخیر

گزارش تصویری از اقدامات انجام شده پس از سیل در سجادیه
بازدید نماینده محترم دادستان از خسارات وارده به بیمارستان به همراه مدیران ارشد دانشکده و لایروبی به کمک نیروهای ارتش

انتشار: