بگذر

عیادت ریاست بیمه سلامت و مسئولین سجادیه از بیماران به مناسبت هفته بیمه سلامت

عیادت ریاست بیمه سلامت و مسئولین سجادیه از بیماران به مناسبت هفته بیمه سلامت

عیادت از بیماران سجادیه به مناسبت هفته بیمه سلامت، توسط ریاست محترم بیمه سلامت،ریاست بیمارستان ارتش: دکتر تولیت، ریاست بیمارستان سجادیه : دکترجعفری و مدیریت محترم بیمارستان سجادیه: جناب آقای سرفرازی به همراه حراست و کارکنان واحد بیمه

انتشار: