بگذر

سایت نوبت دهی به حالت اولیه تغییر یافت

سایت نوبت دهی به حالت اولیه تغییر یافت

به اطلاعیه کلیه شهروندان گرامی می رساند:
 
سایت نوبت دهی درمانگاه رسول اکرم (ص)، به حالت قبل به آدرس : http://nobat.trjums.ac.ir/ تغییر پیدا کرد.
ضمناً، نوبت ها هر روزه راس ساعت 12:30  برای روز بعد در سایت نوبت دهی قرار خواهد گرفت.
یادآور می شود همه نوبت ها یکباره در سایت قرار خواهد گرفت.

انتشار: