بگذر

جراحی زنان

بخش جراحی زنان بیمارستان سجادیه

موقعیت بخش: بعد از راهروی اصلی نگهبان سمت راست، آخرین راهرو در بیمارستان سجادیه واقع شده است و با نوار صورتی مشخص شده است.
داخلی: 232-230
مسئول فنی بخش: دکتر محمد نکوهی
پزشکان: دکتر محمد نکوهی، دکتر رضا جعفری، دکتر مرتضی پیوندی، دکتر هومن محمدزاده، دکتر سید محمدعطا شریفی، دکتر سهیلا جعفرپور، دکتر امید باقرزاده،دکتر رامین راهداری، دکتر باقر سلیمانی، دکتر کیانا کیا، دکتر سید سجاد نجفی
سرپرستار: فاطمه عطازندی
معرفی خدمات:
 
کلیه عمل های جراحی عمومی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، مغز و اعصاب، چشم و ارولوژی در این بخش بستری می شوند. بخش جراحی زنان دارای یک اتاق ایزوله، دو اتاق دو تخته، چهار اتاق چهار تخته، اتاق درمان، اتاق کار می باشد، کلیه اتاق ها مجهز به تلویزیون، یخچال و کمد می باشد. سیستم احضار پرستار نیز در این بخش در دسترس می باشد.

انتشار: