بگذر

اطلاعیه تغییر سایت نوبت دهی بیمارستان سجادیه

اطلاعیه تغییر سایت نوبت دهی بیمارستان سجادیه

به اطلاعیه کلیه شهروندان گرامی می رساند:
سایت نوبت دهی بیمارستان سجادیه از تاریخ 1398/11/08 تغییر یافته است. جهت ورود به سایت و اخذ نوبت از منوی اصلی سایت بیمارستان سجادیه و گزینه نوبت دهی اینترنتی و یا از آدرس http://nobat.trjums.ac.ir/AppointmentAccount/PatientLogin
استفاده نمایید. لازم به ذکر می باشد پس از ورود به سایت می بایست با استفاده از گزینه تشکیل پرونده، با وارد نمودن اطلاعات بیمار، در سایت نوبت دهی ثبت نام نمایید.

توجه !
کدملی ثبت شده در سامانه، حتما متعلق به خود بیمار باشد، لذا پس از ثبت نام ، نام کاربری بیمار کد ملی وی می باشد.

توجه!
شماره همراه وارد شده باید کاملا صحیح باشد و حتی الامکان متعلق خود بیمار باشد، لذا پس از فرآیند ثبت نام گذرواژه به شماره همراه ثبت شده در سامانه پیامک می شود.
پس از ثبت نام با نام کاربری (کدملی) و گذرواژه پیامک شده وارد سایت شده و نسبت به اخذ نوبت اقدام نمایید.

توجه شود!
 نوبت ها هر روزه راس ساعت 12:30 برای روز بعد در سایت قرار خواهد گرفت. نوبت ها برخلاف قبل، یکباره در سایت قرار نخواهد گرفت، بلکه به ترتیب گفته شده، در سایت بارگزاری خواهد شد
اطفال
عفونی
زنان
قلب
داخلی
جراحی عمومی
چشم
جراحی اعصاب
ارتوپدی
ارولوژی
گوش، حلق، بینی
اعصاب
روانپزشکی
پوست
کارشناس تغذیه

انتشار: