بگذر

مراقبت ویژه نوزادان

مراقبت ویژه نوزادان

 بخش مراقبت ویژه نوزادان ( NICU) بیمارستان سجادیه

سرپرستار: خدیجه شکری

مسئول فنی: دکتر بسکابادی

پزشکان: دکتر بسکابادی، دکتر جاودانی، دکتر طلایی، دکتر فرج الهی

خدمات بخش مراقبت ویژه نوزادان

بخش مراقبت ویژه نوزادان ( NICU)، نوزادانی با مشکلات نارسی و کم وزن، زردی، سندروم دیسترس تنفسی، سپسیس، پنومونی، تشنج، آسفیکسی و ... بستری می شوند و خدماتی از قبیل مایع درمانی فتوتراپی – تعویض خون – تهویه مکانیکی – ترانزیسیون خون، جهت نوزادان نیازمند با حضور پزشکان متخصص اطفال مجرب و فوق تخصص نوزادان آقای دکتر بسکابادی و پرستاران آموزش دیده و باتجربه ارائه می شود.

انتشار: