بگذر

بخش اطفال

مسئول بخش اطفال: سرکار خانم زنگنه

داخلی بخش اطفال : 231 - 230

معرفی بخش:

بخش کودکان دارای 7 اتاق و 21تخت  بستری و یک اتاق ایزوله می باشد.

موارد شایع بستری در بخش:

اسهال، استفراغ، ریفلاکس / صرع مقاوم، تشنج با تب، فلج مغزی / سنگ‌های کلیوی و ... ریفلاکس ادراری، عفونت ادرار / پنومونی، مننژیت، عفونت‌های گوش و حلق، غدد لنفاوی / دیابت / آسم، برونشیت، پنومونی و  ...

انتشار: