بگذر

واحد مدیریت اطلاعات سلامت

مسئول اداره فناوری اطلاعات سلامت: سرکار خانم عاطفه عابدی استاد

مسئول واحد آمار: سرکار خانم مرجان کدخدا

مسئول واحد کدگذاری بیماری ها:سرکار خانم فهیمه خزائی

کارشناسان واحد فناوری اطلاعات سلامت: سرکار خانم نسرین مروی – سرکار خانم نائمه رسولی

داخلی: 340-318-315

معرفی واحد:

با توجه به اهمیت واحد مدیریت اطلاعات سلامت در بهبود ارائه خدمات بهداشت درمان و نقش حیاتی آن در برنامه ریزی یکی از مهم ترین منابع قدرت در برنامه ریزی مدیریتی است.

مدیران بدون داشتن اطلاعات کامل در یک موضوع قادر به تصمیم گیری نخواهند بود. فناوری اطلاعات در سال های اخیر به واسطه رشد، گسترش روزافزون و به کارگیری امکانات رایانه و انتقال داده ها و ایجاد شبکه جهان گستر مانند اینترنت اطلاعات ارزشمند و خدمات متنوع، محیط های تبادل اطلاعات را به شدت دچار تغییر کرده است.

در عصر تکنولوژی اطلاعات و اطلاع رسانی مدارک پزشکی به عنوان مهم ترین و غنی ترین و واقعی ترین منابع اطلاع رسانی پزشکی و بهداشتی است زیرا مبنی بر واقعیات علم پزشکی است.

مدیریت اطلاعات بهداشت عبارت از توسعه و اجرا و نگهداری و مدیریت سیستم ها به منظور تولید، ذخیره و بازیابی و انتشار اطلاعات بهداشت بیمار به صورت موثر و کاراست. مدیریت اطلاعات بهداشتی تحت عنوان اداره مدارک پزشکی شناخته می شود.

خدمات واحد مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان سجادیه تربت جام

  • پاسخگویی به درخواست ها و مکاتبات واحدهای قانونی و نظارتی 
  • سفارش اوراق مورد نیاز بیمارستان جهت مصرف سالانه و نظارت بر توزیع اوراق
  • تهیه و تنظیم آمار روزانه – ماهانه – سالیانه بیمار مرخصی و بستری، فوتی و اورژانسی
  • همکاری جهت کار تحقیقاتی با کادر پزشکی و پیراپزشکی
  • نظارت بر پذیرش بیماران در بخش اورژانس و بستری
  • استحقاق سنجی بیمه درمان بیماران بستری و اورژانس و دریافت کد HID به صورت شبانه روزس
  • تنظیم اوراق و تحویل پرونده و کدگذاری و بایگانی پرونده بیماران و امحای آن
  • کدگذاری پرونده های ترخیصی روازانه به صورت online و ارسال به سامانه سپاس و پیگیری فرآیند
  • اسکن پرونده های جدید HER

انتشار: