اخبار

مراقبت پرستاری در منزل

مراقبت پرستاری در منزل

  • توسط: nasrin ebrahimi
  • 1396/10/03

مدیر پرستاری دانشکده علوم پزشکی تربت جام آقای حسین نورمحمدی در این خصوص خاطر نشان کردند مراقبت پرستاری در منزل[...]

ادامه
مراقبت پرستاری در منزل

مراقبت پرستاری در منزل

  • توسط: nasrin ebrahimi
  • 1396/08/09

آقای حسین نورمحمدی مدیر پرستاری دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تربت جام در خصوص اهمیت مرکز مراقبت پرستاری در منزل خاطرنشان کردند با توجه به این که افراد زیادی تحت عنوان پرستار واز طریق مراکز بدون مجوز وارد خانه مردم می شدند وچالش آفرین بودند،وزارت بهداشت بدنبال ساماندهی این مراکز است وواحدهای مراقبت در منزل دربیمارستانها ایجاد شد.[...]

ادامه
راه اندازی واحد ارائه مراقبت پرستاری درمنزل، در بیمارستان

راه اندازی واحد ارائه مراقبت پرستاری درمنزل، در بیمارستان

  • توسط: nasrin ebrahimi
  • 1396/05/14

مدیر پرستاری تربت جام آقای حسین نورمحمدی گفت: با توجه به این که افراد زیادی تحت عنوان پرستار و از طریق مراکز بدون مجوز وارد خانه مردم می شدند و چالش آفرین بودند، وزارت بهداشت به دنبال ساماندهی این مراکز است و واحد های مراقبت در منزل در بیمارستان ایجادمی شود.[...]

ادامه
انتصاب ریاست جدید بیمارستان

انتصاب ریاست جدید بیمارستان

  • توسط: nasrin ebrahimi
  • 1396/05/14

انتصاب جدید در دانشکده علوم پزشکی تربت جام. دکتر سیدمحمد نظری طی حکمی دکتر هومن محمد زاده را بعنوان سرپرست بیمارستان سجادیه و طالقانی منصوب کرد.در این حکم آمده است جناب آقای دکتر هومن محمدزاده ....[...]

ادامه