اخبار

مراقبت پرستاری در منزل

مراقبت پرستاری در منزل

  • توسط: nasrin ebrahimi
  • 1396/10/03

مدیر پرستاری دانشکده علوم پزشکی تربت جام آقای حسین نورمحمدی در این خصوص خاطر نشان کردند مراقبت پرستاری در منزل[...]

ادامه
مراقبت پرستاری در منزل

مراقبت پرستاری در منزل

  • توسط: nasrin ebrahimi
  • 1396/08/09

آقای حسین نورمحمدی مدیر پرستاری دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تربت جام در خصوص اهمیت مرکز مراقبت پرستاری در منزل خاطرنشان کردند با توجه به این که افراد زیادی تحت عنوان پرستار واز طریق مراکز بدون مجوز وارد خانه مردم می شدند وچالش آفرین بودند،وزارت بهداشت بدنبال ساماندهی این مراکز است وواحدهای مراقبت در منزل دربیمارستانها ایجاد شد.[...]

ادامه