دسترسی سریع نوبت دهی اینترنتی
سایت نوبت دهی اینترنتی

سایت نوبت دهی اینترنتی

آخرین تغییرات صورت گرفته در سایت نوبت دهی اینترنتی بیمارستان سجادیه و طالقانی

مراقبت پرستاری در منزل

مراقبت پرستاری در منزل

مدیر پرستاری دانشکده علوم پزشکی تربت جام آقای حسین نورمحمدی در این خصوص خاطر نشان کردند مراقبت پرستاری در منزل

مراقبت پرستاری در منزل

مراقبت پرستاری در منزل

آقای حسین نورمحمدی مدیر پرستاری دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تربت جام در خصوص اهمیت مرکز مراقبت پرستاری در منزل خاطرنشان کردند با توجه به این که افراد زیادی تحت عنوان پرستار واز طریق مراکز بدون مجوز وارد خانه مردم می شدند وچالش آفرین بودند،وزارت بهداشت بدنبال ساماندهی این مراکز است وواحدهای مراقبت در منزل دربیمارستانها ایجاد شد.

انتصاب ریاست جدید بیمارستان

انتصاب ریاست جدید بیمارستان

انتصاب جدید در دانشکده علوم پزشکی تربت جام. دکتر سیدمحمد نظری طی حکمی دکتر هومن محمد زاده را بعنوان سرپرست بیمارستان سجادیه و طالقانی منصوب کرد.در این حکم آمده است جناب آقای دکتر هومن محمدزاده ....

درباره دانشگاه

اطلاعیه ها

مجلات

دسترسی ویژه

همایش ها

خدمات مردمی