دسترسی سریع نوبت دهی اینترنتی
مراقبت پرستاری در منزل

مراقبت پرستاری در منزل

آقای حسین نورمحمدی مدیر پرستاری دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تربت جام در خصوص اهمیت مرکز مراقبت پرستاری در منزل خاطرنشان کردند با توجه به این که افراد زیادی تحت عنوان پرستار واز طریق مراکز بدون مجوز وارد خانه مردم می شدند وچالش آفرین بودند،وزارت بهداشت بدنبال ساماندهی این مراکز است وواحدهای مراقبت در منزل دربیمارستانها ایجاد شد.

انتصاب ریاست جدید بیمارستان

انتصاب ریاست جدید بیمارستان

انتصاب جدید در دانشکده علوم پزشکی تربت جام. دکتر سیدمحمد نظری طی حکمی دکتر هومن محمد زاده را بعنوان سرپرست بیمارستان سجادیه و طالقانی منصوب کرد.در این حکم آمده است جناب آقای دکتر هومن محمدزاده ....

راه اندازی واحد ارائه مراقبت پرستاری درمنزل، در بیمارستان

راه اندازی واحد ارائه مراقبت پرستاری درمنزل، در بیمارستان

مدیر پرستاری تربت جام آقای حسین نورمحمدی گفت: با توجه به این که افراد زیادی تحت عنوان پرستار و از طریق مراکز بدون مجوز وارد خانه مردم می شدند و چالش آفرین بودند، وزارت بهداشت به دنبال ساماندهی این مراکز است و واحد های مراقبت در منزل در بیمارستان ایجادمی شود.

درباره دانشگاه

اطلاعیه ها

مجلات

دسترسی ویژه

همایش ها

خدمات مردمی