شش راه حل برای پیشگیری از بیماری : در مکانهای عمومی از ماسک استفاده شود / دستان خود را مرتب با صابون بشویید / از دست دادن و بغل کردن خودداری کنید / از خوردن غذاهای خیابانی خودداری کنید / بدون دستکش به حیوانات دست نزنید ..... بهترین راه پیشگیری از کرونا رعایت بهداشت فردی است.

درباره دانشکده

دسترسی سریع

دسترسی سریع به بخش های مهم سایت

دسترسی ویژه

ویژه دانشجویان

ویژه کارکنان